کتاب مسئولیت‌پذیری

مسئولیت یا مسئولیت پذیری به تنهایی اشاره به حس وظیفه شناسی، و پاسخگو بودن و تعهد دارد از آنجا که مسئولیت پذیری یک ویژگی ذاتی نیست و قابل ارتقا است، بهتر است این ویژگی از کودکی و نوجوانی در افراد پرورش یابد تا اثربخشی بیشتری داشته باشد.

دانلود نسخه PDF کتاب خانه مسئولیت‌پذیری