سه شنبه های مسئولیت پذیری

طرح سه شنبه های مسئولیت پذیری

سه شنبه های مسپولیت \ذیری

سه شنبه های مسئولیت پذیری کاری از خانه مسئولیت پذیری

آموزش های رایگان و ارزیابی رایگان کودک شما در سه شنبه های مسئولیت پذیری

دستورالعمل سه‌شنبه‌های رایگان مسئولیت‌پذیری
والدین گرامی:
به خانه‌ی مسئولیت پذیری خوش آمدید.
برای شرکت در طرح خانه‌ی مسئولیت‌پذیری و دریافت آموزش و ارزیابی کودک‌تان، لطفا، ابتدا فرم پرسش‌نامه سبک‌های فرزندپروری بامریند و فرم رشد اجتماعی وایلند را تکمیل نمایید.
سپس از طریق فرم ثبت‌نام جهت شرکت در سه‌شنبه‌های رایگان مسئولیت‌پذیری، اقدام فرمایید، که طی آن، کودک‌شما، از لحاظ مهارت‌های حسی حرکتی ارزیابی شده و والدین آموزشی کوتاه، در خصوص سبک فرزندپروری مقتدرانه دریافت خواهند کرد.
حضور کودک و حداقل یکی از والدین،الزامی است.

ثبت نام

 


برای آشنایی بیشتر با خانه مسئولیت پذیری ویدیو های زیر را مشاهده کنید…

خانهمسئولیتپذیری مسئولیتپذیری خانه مسئولیت شرکت در طرح مسئولیت پذیری به صورت رایگان شرکت در همایش مسئولیت پذیری شرکت در ارزیابی مسئولیت پذیری طرح رایگان تهران مسئولیت پذیری کودکان شرکت در خانه

مسئولیت پذیریسه شنبه های مسئولیت پذیری سهشنبه های مسئولیت پذیری 3شنبه های مسئولیت پذیری سشنبه های مسئولیت پذیری ارزیابی مجانی کودک ارزیابی رایگان فرزند ارزیابی بچه ارزیابی دختر ارزیابی پسر ارزیابی کودکم سه شنبه های خانه مسئولیت پذیری در خانه مسئولیت پذیری کودک شما مورد ارزیابی کاملا رایگان قرار میگیرد

آموزش های رایگان برای والدین در خانه مسئولیت پذیری خانهمسئولیتپذیری مسئولیتپذیری خانه مسئولیت شرکت در طرح مسئولیت پذیری به صورت رایگان شرکت در همایش مسئولیت پذیری شرکت در ارزیابی مسئولیت پذیری طرح رایگان تهران مسئولیت پذیری کودکان

شرکت در خانه مسئولیت پذیریسه شنبه های مسئولیت پذیری سهشنبه های مسئولیت پذیری 3شنبه های مسئولیت پذیری سشنبه های مسئولیت پذیری ارزیابی مجانی کودک ارزیابی رایگان فرزند ارزیابی بچه ارزیابی دختر ارزیابی پسر ارزیابی کودکم سه شنبه های خانه مسئولیت پذیری در خانه مسئولیت پذیری کودک شما مورد ارزیابی کاملا رایگان قرار میگیرد آموزش های رایگان برای والدین در خانه مسئولیت پذیری

خانهمسئولیتپذیری مسئولیتپذیری خانه مسئولیت شرکت در طرح مسئولیت پذیری به صورت رایگان شرکت در همایش مسئولیت پذیری شرکت در ارزیابی مسئولیت پذیری طرح رایگان تهران مسئولیت پذیری کودکان شرکت در خانه مسئولیت پذیری